Agora! Anarchie! Actie!

Agorisme is revolutionair markt-anarchisme

agorisme.nl

Doel van de website


De reden voor mij om deze website te starten was om de concepten van vrijheid, anarchie, voluntarisme en agorisme te verspreiden onder het Nederlandse volk. Buiten Nederland genieten deze concepten veel meer bekendheid. Vooral in de VS loopt men lichtjaren voor, wat ook logisch is, aangezien veel van deze concepten daar ontstaan, of gegroeid zijn. Het is niet mijn doel mensen te overtuigen op een bepaalde manier te gaan leven. Dat soort control-freakisme is nu precies waar deze concepten haaks op staan, het hoort meer bij politici en statisten. Als de informatie aankomt bij een individu en deze ziet het licht m.a.w. hij of zij overtuigt zichzelf, dan is de agorist/ voluntarist als het ware herboren. Teruggaan naar de staat van statist is dan haast onmogelijk. U bent dus gewaarschuwd.

Wat is agorisme?


Samuel edward konkin III is de bedenker van het agorisme. In een markt-anarchistische samenleving zouden recht en veiligheid worden verschaft door marktspelers in plaats van door politieke instellingen. Agoristen erkennen dat een situatie niet kan ontstaan door politieke hervormingen. In plaats daarvan zal zij ontstaan als gevolg van marktprocessen.

Aangezien de staat gebaseerd is op roof, culmineert de revolutie in de onderdrukking van de criminele staat door marktaanbieders van veiligheid en recht. De vraag van de markt naar dergelijke dienstverleners is wat tot hun ontstaan zal leiden. De ontwikkeling van die vraag zal voortkomen uit de economische groei in de sector van de economie, die zich uitdrukkelijk afzijdig houdt van staatsbemoeienis (en zich dus niet kan wenden tot de staat in zijn rol van monopolistische aanbieder van veiligheid en recht). Die sector van de economie is 
de contra-economie - de zwarte en grijze markten.


Samuel Edward Konkin III

Als strategie voor het bereiken van politieke en economische veranderingen vermijdt agorisme praktische politiek, zelfs het uitbrengen van een stem, en geeft het de voorkeur aan het oprichten en aanmoedigen van nieuwe libertarische instellingen boven openlijk politieke middelen zoals campagnes en wetgeving. Dit idee dat libertariërs politieke partijen en het politieke proces zouden moeten gebruiken om libertarische doelen te bereiken noemde Konkin "partij-archie". In zijn veroordeling van het beperkte regerings- libertarisme (in tegenstelling tot het anarchisme dat hij en bijvoorbeeld Murray Rothbard aanhangen), bedacht Konkin een andere nu bekende en vaak gebruikte term: "minarchisme."

sam konkin agorisme

Konkin beweerde dat de politiek en het partij-archisme aantoonbaar gefaald hadden, en dat zij een belemmering waren gebleken voor het libertaire project of erger, en stelde zijn agorisme voor als een alternatief, een weg naar een vrije maatschappij door de onmiddellijke en onophoudelijke toepassing van zijn principes. Als politici en overheidsorganen de vijanden van vrijheid zijn, zo betoogde Konkin, dan zouden libertariërs heel bewust de strijd moeten vermijden om een openbaar ambt of politieke macht te verwerven. 

Blog

Centrale Bank Digitale Valuta’s Zijn Gevaarlijk en Overbodig
Centrale Banken Brachten Inflatie. Nu Brengen Ze Stagnatie
Het Kerstbestand van 1914
Hoe de vrije markt de ‘Grote Verrijking’ van de geschiedenis heeft aangestuurd
Kan Javier Milei de Centrale Bank sluiten?
Misbruik van Fascisme, de linkse leugen
Voluntarisme tegen de rest
De weg naar vrijheid, wat is er nodig?


Video's

Op de videopagina vind je een verzameling video's over anarchie, agorisme, self-ownership en alles wat met deze concepten te maken heeft. De pagina wordt steeds uitgebreid met nieuwe video's. Ik zal zoveel mogelijk proberen deze te voorzien van Nederlandse ondertitels, zodat iedereen ze kan bekijken en begrijpen!


Agorisme.nl | Privacy Beleid