agorisme.nl

Agorisme

In een marktanarchistische samenleving zouden recht en veiligheid worden verschaft door marktspelers in plaats van door politieke instellingen. Agoristen erkennen dat een situatie niet kan ontstaan door politieke hervormingen. In plaats daarvan zal zij ontstaan als gevolg van marktprocessen.

Aangezien de staat gebaseerd is op roof, culmineert de revolutie in de onderdrukking van de criminele staat door marktaanbieders van veiligheid en recht. De vraag van de markt naar dergelijke dienstverleners is wat tot hun ontstaan zal leiden. De ontwikkeling van die vraag zal voortkomen uit de economische groei in de sector van de economie die zich uitdrukkelijk afzijdig houdt van staatsbemoeienis (en zich dus niet kan wenden tot de staat in zijn rol van monopolistische aanbieder van veiligheid en recht). Die sector van de economie is de contra-economie - de zwarte en grijze markten.

Copyrights zijn Bull Shit ;) |2021 | Agorisme.nl