Agora! Anarchie! Actie!

Agorisme is revolutionair markt-anarchisme

agorisme.nl

Wat is agorisme?


Samuel edward konkin III is de bedenker van het agorisme. In een markt-anarchistische samenleving zouden recht en veiligheid worden verschaft door marktspelers in plaats van door politieke instellingen. Agoristen erkennen dat een situatie niet kan ontstaan door politieke hervormingen. In plaats daarvan zal zij ontstaan als gevolg van marktprocessen.

Aangezien de staat gebaseerd is op roof, culmineert de revolutie in de onderdrukking van de criminele staat door marktaanbieders van veiligheid en recht. De vraag van de markt naar dergelijke dienstverleners is wat tot hun ontstaan zal leiden. De ontwikkeling van die vraag zal voortkomen uit de economische groei in de sector van de economie, die zich uitdrukkelijk afzijdig houdt van staatsbemoeienis (en zich dus niet kan wenden tot de staat in zijn rol van monopolistische aanbieder van veiligheid en recht). Die sector van de economie is de contra-economie - de zwarte en grijze markten.


Samuel Edward konkin III

Als strategie voor het bereiken van politieke en economische veranderingen vermijdt agorisme praktische politiek, zelfs het uitbrengen van een stem, en geeft het de voorkeur aan het oprichten en aanmoedigen van nieuwe libertarische instellingen boven openlijk politieke middelen zoals campagnes en wetgeving. Dit idee dat libertariërs politieke partijen en het politieke proces zouden moeten gebruiken om libertarische doelen te bereiken noemde Konkin "partij-archie". In zijn veroordeling van het beperkte regerings- libertarisme (in tegenstelling tot het anarchisme dat hij en bijvoorbeeld Murray Rothbard aanhangen), bedacht Konkin een andere nu bekende en vaak gebruikte term: "minarchisme."

sam konkin agorisme

Konkin beweerde dat de politiek en het partij-archisme aantoonbaar gefaald hadden, en dat zij een belemmering waren gebleken voor het libertaire project of erger, en stelde zijn agorisme voor als een alternatief, een weg naar een vrije maatschappij door de onmiddellijke en onophoudelijke toepassing van zijn principes. Als politici en overheidsorganen de vijanden van vrijheid zijn, zo betoogde Konkin, dan zouden libertariërs heel bewust de strijd moeten vermijden om een openbaar ambt of politieke macht te verwerven. 

Blog

“Sociale rechtvaardigheid” is noch sociaal noch rechtvaardig
Ayn Rand: Leven, Filosofie en Invloed op de Moderne Samenleving
The Jones Plantation
Anarchie in een verkeerd daglicht stellen
Friedrich Hayek: Een Pleitbezorger van Vrijheid en Anti-Politiek
DE REPUBLIEK COSPAIA: EEN ANARCHISTISCHE RENAISSANCESTAD

Agorisme.nl | Privacy Beleid