Anarchie in een verkeerd daglicht stellen

Anarchie in een verkeerd daglicht stellen

In de video “Misrepresenting Anarchy” levert Larken Rose kritiek op een artikel in Teen Vogue door Kim kelly, genaamd “Anarchy: What It Is and Why Pop Culture Loves It”. Het probeert anarchisme te definiëren en te koppelen aan communistische idealen. 

Anarchie is niet links (en ook niet rechts)

Rose begint met het benadrukken van de onjuistheden en misvattingen in het artikel, waarin de auteur van Teen Vogue anarchisme verkeerd voorstelt als een vorm van communisme en anarcha-feminisme, terwijl het in werkelijkheid draait om zelfeigendom en non-agressie. Rose merkt op dat de media vaak de term “anarchisme” gebruiken om gewelddadige protesten en vandalisme te associëren, wat niet overeenkomt met de kernprincipes van anarchisme.

De oorsprong van anarchie

Vervolgens gaat Rose in op de oorsprong van het anarchisme en de ware betekenis ervan, namelijk het streven naar een samenleving zonder een heersende klasse. Hij bekritiseert de poging om anarchisme te herdefiniëren als “revolutionair socialisme” en benadrukt dat de term “anarchisme” afkomstig is van het Griekse woord “anarkos,” wat “zonder heersers” betekent. Hij weerlegt de bewering dat anarchisme inherent anti-kapitalistisch is en benadrukt dat vrijhandel en zelfeigendom essentieel zijn voor anarchisme.

Kapitalisme

Rose wijst ook op het groeiende aantal anarcho-kapitalisten en de inspanningen van de heersende klasse om de controle over het label “anarchisme” te behouden. Hij betoogt dat de demonisering van anarchisme door de media en het associëren ervan met gewelddadige groeperingen bedoeld is om mensen af te schrikken van het verkennen van de principes van voluntarisme en zelfeigendom.

Do Your Own Research DYOR

Ten slotte spoort Rose mensen aan om zelf onderzoek te doen naar concepten als zelfeigendom, non-agressie en voluntarisme om een dieper begrip van anarchisme en vrijheid te krijgen. Hij benadrukt dat de fundamentele principes van anarchisme suggereren dat autoriteit een mythe is en dat zelfeigendom de basis vormt van vrijheid en voluntarisme.

Dus, Larken Rose bekritiseert het verkeerde begrip van anarchisme in de media en benadrukt de ware betekenis ervan als een streven naar een samenleving zonder heersende klasse, gebaseerd op zelfeigendom en non-agressie. Hij weerlegt de bewering dat anarchisme inherent anti-kapitalistisch is en moedigt mensen aan om zelf onderzoek te doen naar de kernprincipes van anarchisme en vrijheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *