Biden en Trump

Biden en Trump: Snappen ze iets van de economie?

Het Amerikaanse volk staat voor de keuze tussen Biden en Trump bij de komende presidentsverkiezingen. Terwijl veel aandacht is besteed aan hun algemene prestaties en controverses, zijn hun opvattingen over de economie en handel minder belicht. In deze blog duiken we dieper in hun economische beleid en de impact ervan.

Misverstanden over Corporate Greed en Inflatie

Tijdens een recent debat benadrukte Biden zijn steun voor huurplafonds en het beteugelen van “corporate greed.” Volgens Biden zijn bedrijven de oorzaak van het huidige economische klimaat, maar deze redenering schiet tekort. Bedrijven bestaan om winst te maken voor hun aandeelhouders, en het is niet logisch dat ze plotseling meer hebzuchtig zouden zijn dan voorheen. Inflatie is namelijk geen gevolg van verhoogde prijzen door bedrijven, maar van een toename van de geldhoeveelheid in de economie. In 2020 nam de geldhoeveelheid aanzienlijk toe, en deze niveaus zijn sindsdien niet gedaald. Biden’s schuld naar bedrijven is een zwakke poging om af te leiden van de werkelijke oorzaak.

Trump’s Beleid: Kunstmatige Groei en Gevolgen

De enorme toename van de geldhoeveelheid in 2020 gebeurde onder leiding van Trump. Hoewel hij beweerde dat de economie onder zijn beleid floreerde, creëerden kunstmatig lage rentetarieven en overmatige overheidsuitgaven een economische bubbel. Deze maatregelen resulteerden in slechte investeringen en prijsstijgingen. Trumps beleid van belastingverlagingen gecombineerd met verhoogde uitgaven en lage rente leidde tot een korte-termijn-hoogte, terwijl de lange termijn-gevolgen aan Biden werden overgelaten.

Biden en Trump

De Effecten van Biden’s Overheidsprogramma’s

President Biden’s grote overheidsprogramma’s hebben de inflatie niet kunnen beteugelen en hebben deze mogelijk verergerd. Het heffen van meer belastingen op de rijken is geen effectieve oplossing voor de groeiende federale tekorten en inflatie. De rijksten betalen al een significant deel van hun inkomen aan belastingen. Structurele hervormingen zijn nodig om de economische problemen van Amerika aan te pakken, maar Biden’s aanpak richt zich vooral op tijdelijke oplossingen.

Protectionisme: Een Misleidend Beleid van Biden en Trump

Biden en Trump pleiten beiden voor protectionistisch beleid, maar dit werkt averechts voor de Amerikaanse economie. Trump’s bewering dat tarieven de prijzen niet verhogen, is simpelweg onjuist. Verhoogde kosten door tarieven worden uiteindelijk doorberekend aan de consument, wat leidt tot hogere prijzen en netto baanverlies. Biden versterkt dit beleid door China af te schilderen als economische vijand, wat de handelsspanningen alleen maar vergroot.

Conclusie: Biden en Trump en de economie

Geen van beide kandidaten biedt oplossingen voor de ernstige economische problemen van Amerika. Terwijl Trump enkele positieve stappen zette zoals de Keystone-pijpleiding en terugtrekking uit de Overeenkomst van Parijs, blijven de fundamentele problemen onopgelost. Beide kandidaten verspreiden economische misvattingen, terwijl de nationale schuld (tegen de 35 biljoen inmiddels) en inflatie de Amerikanen blijven belasten.

Afgeleid van het artikel van Aaron Sobczak voor Mises Institute. Voor vragen of suggesties, laat een reactie achter, of neem contact met me op. Connecten op X? Dit is mijn profiel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *