Cospaia

DE REPUBLIEK COSPAIA: EEN ANARCHISTISCHE RENAISSANCESTAD

Op zoek naar een voorbeeld van libertarisme of zogenaamd rechts anarchisme, verwijzen veel anti-statisten al snel naar praktische plannen die gebaseerd zijn op systemen die we al hebben, zoals vrijwillige verzekeringsmaatschappijen of beveiligingsbedrijven die de rol van de staat vervangen. Maar dit stelt de andere kant meestal niet tevreden. Zij willen een historisch, materieel voorbeeld van anarchisme of radicaal libertarisme in de praktijk op een specifieke plaats en tijd. Het kan moeilijk zijn om zo’n plaats te noemen. De meeste “anarchistische” regimes waren dwingend, zoals de Parijse Commune. De meeste waren ook communistisch, zoals Puerto Real. Die voorbeelden zijn niet bepaald geschikt om aan te tonen dat extreem vrijemarktkapitalisme en vrijwilligerswerk praktisch of vreedzaam zijn. Maar een plaats die een goed voorbeeld is van een langdurig beleid dat ook de attributen van een staat miste, is de Republiek Cospaia, een weinig bekende Italiaanse stadstaat.

Cospaia

Een anarchistische regio betekent niet een chaotische regio. Het betekent ook niet dat er geen systeem is om orde te handhaven of de algemene moraal te handhaven. Het enige wat een plaats als anarchistisch kwalificeert, is dat er geen entiteit is die het monopolie heeft op geweld. Hoewel Cospaia geen staat had – de entiteit in een regio die het monopolie op geweld heeft – had het wel een soort overlegorgaan dat zich bezighield met zaken als de lokale kerk, moraliteit en hoe om te gaan met agressors van buitenaf (waarvan er verrassend weinig waren). Dit orgaan nam de vorm aan van de “Raad van Ouderen en Gezinshoofden” en wordt misschien alleen maar een republiek genoemd vanwege die opname van “gezinshoofden”. Dit orgaan besliste met wie de leden van de families persoonlijk en zakelijk omgingen. Dat gebeurde niet met geweld, maar door druk van de familie. Hoewel deze raad geweldloos was en, nog belangrijker, geen staat was, lijkt Cospaia net zo stabiel te zijn geweest als elke andere regio uit die tijd. Er waren geen belastingen in Cospaia, behalve het betwiste bestaan van een contributie voor het “lidmaatschap van de raad”. Maar als deze bestond, kan deze bijdrage geen belasting genoemd worden, omdat deelname aan de raad vrijwillig was. De excommunicatie van een familie als gevolg van de weigering om deze bijdrage te betalen zou ook geen “negatieve kracht” zijn geweest, gezien het feit dat deze regio niet onder controle van Italië stond en er een grote vluchtzone voor ballingen rond Cospaia was. Niet alleen was Cospaia technologisch vergelijkbaar met omliggende regio’s, maar in de jaren 1500 was het ook de belangrijkste regio in Italië waar tabak werd geproduceerd.

De Republiek Cospaia bestond tussen 1440 en 1826. Dat is bijna vierhonderd jaar. Ter vergelijking: de Republiek Cospaia bestond tweeënvijftig jaar langer dan dat Europa Amerika kent. Het is de langst bestaande, modernste, meest kapitalistische en meest westerse anarchistische samenleving ooit. “Westers” is belangrijk omdat het vaak niet voldoende is om de anarchistische inheemse beschavingen van Amerika en Oceanië te noemen. Sommigen beweren dat hun anarchisme een gevolg was van hun slecht ontwikkelde technologie of hun relatieve isolement. Dit omzeilt dat allemaal. Cospaia was net zo ontwikkeld als elk ander landelijk gehucht op het moment van ontstaan. Het bleef zich ontwikkelen in een tempo dat vergelijkbaar was met dat van de omliggende gebieden tot het stierf in het begin van de 19e eeuw. Tenzij je beweert dat het hele Middellandse Zeegebied tot ver in de negentiende eeuw primitief was, gaat het argument van slechte vooruitgang niet op.

Dankzij het excommunicatiebeleid (kerkban) van de paus en het tabaksverbod van Italië was Cospaia (dat niet Italiaans was) de enige plek in Italië waar tabak gemakkelijk geproduceerd kon worden. Hun economie bloeide. Cospaia had geen gevangenissen en politie, maar dit werd gecompenseerd door een robuuste cultuur van zelfverdediging en wat een algemene houding van non-agressie lijkt te zijn geweest. Deze houding werd waarschijnlijk gecreëerd door de hechtheid van de gemeenschap (de bevolking telde tussen de drie- en zeshonderd inwoners) en de betrokkenheid van families bij het bestuur.

Het meest inspirerende aan het bestaan en de geschiedenis van Cospaia is dat het per toeval is ontstaan. Een territoriaal geschil tussen de pauselijke staten en het Groothertogdom Toscane liet een kleine regio tussen twee rivieren, bekend als Cospaia, buiten beschouwing. Toen Cospaia merkte dat het over het hoofd was gezien, verklaarde het zich snel onafhankelijk en noch het Toscaanse hertogdom noch de pauselijke staten namen de moeite om het over te nemen. De mensen betaalden geen belastingen van buitenaf en geen interne belastingen. Ze voelden geen behoefte aan gevangenissen, politie, militairen of bureaucratische nachtmerries om hun industrie te verdunnen. Cospaia was niet het resultaat van een revolutie of van incrementalisme om de lokale Italiaanse staat van binnenuit te vernietigen. Het waren geen te late klonen van de georganiseerde en geplande communes van middeleeuws Europa. Cospaia was simpelweg het resultaat van een gemeenschap met één verlangen: met rust gelaten te worden. Cospaia was zo’n verbazingwekkend ongeluk dat haar “leger”, dat niet meer was dan een vergelijkbaar anemische Mediterrane minuteman strijdmacht, nooit geconfronteerd werd met een conflict van buitenaf dat belangrijk genoeg was om over te schrijven. Cospaia was zo vredig, zo klein en leverde zoveel grondstoffen aan haar buren dat niemand ooit de moeite nam om binnen te vallen of aan te vallen.

Cospaia

Het einde van Cospaia kwam met de opname in de pauselijke staten in de vroege jaren 1800. Het motto, Perpetua et firma libertas, of “Eeuwigdurende en zekere vrijheid”, verdween niet helemaal. Het behield zijn industrie en verkocht tabak aan buitenlandse regio’s terwijl het de handel uitbreidde naar de naburige Toscaanse regio’s, waardoor die economieën samen met de zijne verbeterden. Het bleef bijna belastingvrij en was tot ver in de twintigste eeuw een van de gebieden in Italië met de laagste belastingen. Met het begraven van het motto van Cospaia werd ook het meest robuuste voorbeeld van praktisch voluntarisme begraven. Maar de geschiedenis van Cospaia is niet vergeten. Het is het tastbaarste en moderne voorbeeld van een echt bevrijde samenleving. Je zou kunnen zeggen dat het de rijkdom en de homogeniteit van de Amerikaanse communes uit de jaren 1960 waren die ze leefbaar maakten, en dat het landelijke karakter en het isolement van de inheemse bevolking hun relatieve anarchisme een bijproduct van “primitivisme” maakt. Maar niemand kan hetzelfde zeggen van Cospaia, een kleine natie op een heuvel, net zo geavanceerd als elke andere renaissance natie en de meest winstgevende tabaksmarkt in Italië.

Cospaia was niet succesvol ondanks zijn vrijheid, wetteloosheid en open markten, maar was succesvol dankzij die zaken. Een vrijwillige coalitie van boegbeelden uit de gemeenschap leidde Cospaia voorbij zijn status als een milde en vergeten regio om de grootste tabaksproducent van Italië te worden gedurende bijna drie eeuwen. Het bestaan van Cospaia was het natuurlijke gevolg van het feit dat de staat de regio in de steek liet. Deze natuurtoestand was, in tegenstelling tot Hobbes, vreedzaam en welvarender dan de toestand van de door drooglegging geteisterde buren. Cospaia is verreweg het beste voorbeeld ten gunste van het praktische nut van libertarisme, kapitalisme en anarchisme. Het is een plek waar iemand naartoe kan reizen, die hij kan aanraken en ervaren. Het is een utopie die werkelijkheid is geworden, want libertarisme is geen utopie; het is eeuwigdurende en zekere vrijheid.

Met dank aan Mises Institute. Bekijk ook zeker even dit filmpje van Anglo Libertarian op YouTube:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *