fascisme

Misbruik van Fascisme, de linkse leugen

Het woord fascisme was altijd al een populair stopwoordje voor links. Maar vooral sinds de (vooral voor hen) schokkende verkiezingsuitslag waarbij het volk democratisch een alles verpletterende voorkeur voor de PVV van Wilders uitsprak, wordt dit woordje te pas en onpas gebruikt, of beter gezegd misbruikt door links om hun ongenoegen hierover te uiten. Het lijkt de nieuwe racisme kaart te zijn geworden, al wordt die natuurlijk ook nog graag door links getrokken, ze denken nu 2 troefkaarten te hebben. Ik wil vandaag even wat rechtzetten hierover en aantonen dat (bijna) niemand – vooral in de socialistische hoek – de betekenis van het woord te kennen. En zij die het wel kennen, misbruiken het woord, de rest blaat het als makke schaapjes na.

Het woord Fascisme

Het woord “fascisme” en de filosofie die het vertegenwoordigt, hebben diepe wortels in het politieke klimaat van het Europa van de vroege 20e eeuw. Het concept van fascisme werd het prominentst ontwikkeld in Italië onder leiding van Benito Mussolini. De term is afgeleid van het Latijnse “fasces”, een symbool van gezag en macht in het oude Rome dat een bundel stokken met een bijl erin voorstelde. Mussolini en de vroege fascisten kozen dit woord en bijbehorend symbool om de eenheid en kracht van de staat te symboliseren, waarbij zij streefden naar een autoritair regime dat de natie zou verenigen onder een sterke centrale overheid.

fascisme

Hierboven een foto van de fasces, in het Amerikaanse congress gebouw. Je mag zelf de conclusie trekken wat democratie in het vrijste en zogenaamd kapitalistische land ter wereld inhoudt. Ik kan je al vast zeggen, je conclussie is toepasbaar op elke democratie in de wereld 😉

Mussolini heeft letterlijk gezegd dat een beter woord voor fascisme corporatisme zou zijn.

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power”
― Benito Mussolini

Een goed voorbeeld in de praktijk zou kunnen zijn dat grote verzekeringsmaatschappijen een zorgverzekering aanbieden en dat de staat het volk verplicht een zorgverzekering te nemen, doet men dit niet, krijgt men een boete. Of grote farmaceutische bedrijven die een vaccin ontwikkelen tegen een coronavirus en deze wordt massaal door de staat ingekocht voor miljarden aan belastinggeld. De prik werd nog net niet verplicht gesteld, vandaar dat je bij dit voorbeeld misschien nog kunt opperen dat dit geen goed voorbeeld van fascisme is, al krijgen de farma corporaties wel enorm veel geld van het volk, dankzij de overheid. De eerste is zeker wel een goed voorbeeld van fascisme.

fascisme, de zorgverzekering

Ideologie van Fascisme

De filosofie van het fascisme benadrukte dus een sterk nationalisme, waarbij de natie werd beschouwd als de hoogste vorm van sociale eenheid. Mussolini propageerde het idee van “totalitarisme”, waarin de staat alle aspecten van het leven doordringt en controleert, inclusief economie, cultuur, en zelfs het persoonlijke leven van de burgers. Het fascisme verwierp individualisme en benadrukte in plaats daarvan collectivisme (klinkt bekend voor jullie, socialisten/ communisten?), waarbij het belang van het individu ondergeschikt was aan dat van de staat.

Economisch gezien omarmde het fascisme een vorm van corporatisme, waarbij de staat en het bedrijfsleven nauw zouden samenwerken om de economie te sturen. Het fascisme geloofde in de superioriteit van de autoritaire staat boven democratische systemen en verwierp liberalisme en marxisme als te zwak of te radicaal.

Je zou dus kunnen stellen dat fascisme een vorm van socialisme/ communisme (deze termen staan voor hetzelfde, daarover later meer in een ander artikel) on steroids is. Het enige verschil tussen fascisme en communisme is dan slechts dat de “means of production“, of de productiemiddelen bij communisme rechtstreeks in bezit van de staat zijn en bij fascisme in bezit van corporaties zijn, maar aangezien dat 2 handen op 1 buik zijn in het fascisme, komt dat in de praktijk eigenlijk op hetzelfde neer.

    • In het communisme is het doel vaak om de productiemiddelen volledig in handen van de staat te hebben, met uiteindelijke aspiraties naar een klasseloze samenleving waarin privébezit wordt geëlimineerd.

    • In het fascisme blijft het formele eigendom van de productiemiddelen vaak in private handen, maar de staat oefent sterke controle uit over deze privébedrijven. Deze samenwerking tussen de staat en het bedrijfsleven wordt soms aangeduid als corporatisme, waarbij de belangen van de bedrijven zijn samengesmolten met die van de staat.

fascisme

Hoewel het fascisme onder Mussolini in Italië zijn hoogtepunt bereikte, verspreidden vergelijkbare ideeën zich ook naar andere delen van Europa, zoals het nationaalsocialisme (weer dat woordje socialisme, hmmm?) onder leiding van Adolf Hitler in Duitsland. De gruweldaden en agressieve expansiepolitiek van fascistische regimes leidden tot de betrokkenheid van verschillende landen in de Tweede Wereldoorlog, wat uiteindelijk resulteerde in de veroordeling en afwijzing van het fascisme als een destructieve en gevaarlijke ideologie.

Democratie is een mix

Voor veel mensen is de democratie heilig. Zij zien dit als het ultieme bewijs dat ze in een vrije samenleving wonen. De waarheid is echter dat elke democratie in de wereld (mocht je uitzonderingen weten, dan hoor ik deze graag!) in de praktijk een mix is van socialisme en fascisme. Al die overheden in democratische landen, ongeacht welke partij er ook aan de macht is, voert zowel een socialistisch – alsmede een fascistisch beleid. Dit is dus waarom het zo tenenkrommend is als je linkse mensen op social media ziet roepen dat met de overwinning van de PVV het fascisme terug is of iets in die trend. Ze hebben er totaal geen idee van dat zij zelf sinds hun geboorte in een deels fascistische samenleving wonen. Wilders een fascist noemen is dus lachwekkend, want al zijn collega’s en voorgangers zijn dit dus ook. Ik hoop dat het duidelijk is dat al deze vormen van samenlevingen zogenaamde totalitaire ideologieën zijn, ik zou dit niet hoeven te benoemen.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat de mensen aan de top binnen de linkse hoek wel degelijk de definitie van het fascisme kennen, maar het gebruiken omdat ze beseffen dat het woord de juiste emoties bij hun na-blaters opwekt, die dan weer ingezet kunnen worden in hun strijd voor lijfsbehoud tegen rechts. Vandaar in de titel “de linkse leugen”.

De mate van kennis die mensen van woorden hebben is schrikbarend en zoals je ziet in sommige gevallen ook gevaarlijk, daar het door (s)linkse politici en influencers misbruikt kan worden. Ook de media speelt hier natuurlijk een grote rol in, daar is door een kleine blogger als ik niet tegenop te schrijven. Maar dat maakt het naar mijn mening nog veel belangrijker dat kleine bloggers dit zeker blijven doen.

Ik wil overigens nog even toevoegen dat het misschien lijkt dat ik enkel anti-links ben, maar dat dit zeker niet het geval is. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik anti-politieke overtuigingen heb en dus net zo goed anti-rechts ben. Zij zullen hun meer dan verdiende portie in de nabije toekomst ook zeker nog krijgen. In zekere zin hebben ze die zelfs in dit artikel gekregen, degene die het begrepen hebben, zien dat in.

Laat gerust een reactie achter onder dit artikel en ik waardeer het enorm als je het deelt op social media, om mijn zichtbaarheid te vergroten. Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan even contact met me op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *