Voluntarisme tegen de rest

Voluntarisme tegen de rest

Op het moment dat ik dit artikel begin te schrijven, is het 21 november, 1 dag voor de nationale “kies je slavenmeester-dag”. En ik kan je niet vertellen hoe blij ik zal zijn als dat er op zit. Dan is dat politieke circus weer even geweest en kunnen de politici terugkeren naar gewoon weer hun beloftes breken en liegen en het stemvee weer klagen, tot de volgende verkiezingen en de hashtag #stemzeweg weer uit de kast gehaald en afgestoft kan worden. Natuurlijk krijgen we ook nog even het formatie circus wat komt optreden, maar dat kan misschien nog wel wat leuke momenten opleveren voor een anarchist, wanneer je de gezichten van het stemvee ziet en hun keuzemeesters de standpunten waardoor zij op hen zijn gaan stemmen, het raam uitgooien. #Kiezersbedrog is altijd wel goed voor minstens een glimlach. Maar na morgen kan ik weer gewoon 100% anti-politiek zijn en me focussen op mensen bewust maken dat de politiek een controlemiddel van de heersende elite is. Zo vlak na de verkiezingen, rond de formatie is een heel geschikte tijd daarvoor, wanneer men de beloften verbroken ziet worden om tot een regeerakkoord te komen. Om die periode goed voorbereid in te gaan, zal ik eerst wat artikelen schrijven om uit te leggen wat termen als agorisme, voluntarisme en nog wat anderen “-ismes” nu precies inhouden. Vandaag: “Voluntarisme tegen de rest”!

First things first, wat is anarchie?

Voordat we de hele rits vormen van anarchie gaan bespreken, zullen we eerst eens kijken naar the root word zelf, het woord waar alles op gebaseerd is: anarchie. De betekenis van dit woord is heel simpel. Anarchie, van het Oudgrieks ἄναρχος, anarchos: ἀ (an) = “geen“, ἀρχός (archie)= “heerser“) net zoals monarchie betekent mon/ mono is 1 en archie is heerser. Anarchie is kortgezegd dus (het streven naar) een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven. En that’s it, meer is het niet. Heel vaak als je mensen een uitleg hoort (of ziet) geven, maken ze het enorm ingewikkeld met allerlei verhalen over personen uit de geschiedenis die dat simpele woordje hebben uitgewerkt tot een geweldig systeem bla bla bla … en dat is meestal met de motivatie om je te overtuigen dat het vooral een linkse ideologie is, om zo hun belachelijke anarcho-communisme te promoten. Ik zal je verderop toelichten wat deze ideologie inhoudt.

voluntarisme

En de uitleg van de mainstream media is nog velen malen belachelijker. Hun motivatie is slechts om een onterecht beeld bij mensen te creëren dat anarchisten slechts uit zijn op chaos en het ontwrichten van de samenleving, vaak door middel van rellen. Niets is minder waar, maar ook hier zullen we het nog over hebben. Voor nu is belangrijk dat je begrijpt dat anarchie niets anders dan zonder heerser betekent, punt.

Voluntarisme

Voluntarisme is eigenlijk niets meer dan een heel korte beschrijving van zaken waarvan jij als individueel mens van vindt dat je ze andere mensen niet moet aandoen, en jij vindt dat zij dat ook jou niet moeten aandoen. Het is een heel persoonlijk, individueel idee dat alle menselijke interactie vrijwillig moet zijn, wat gewoon betekent dat het niet dwingend mag zijn. Wat wij, als mensen, samen doen-de organisatie van samenwerking– zou altijd met wederzijdse instemming moeten zijn. Of het nu gaat om handel drijven, of dat we samen iets bouwen of organiseren.

Als we niet tot een wederzijdse overeenkomst kunnen komen, dan doen we niets. We drijven geen handel, bouwen of organiseren niets. We gaan ieder onze eigen weg en laten elkaar met rust. Het is eigenlijk meer een beschrijving van passiviteit of inactiviteit (in plaats van een beschrijving van hoe we iets wel doen), namelijk we gebruiken geen dwang en geen agressie. Er is geen masterplan gemaakt bij voluntarisme. Het probeert niet te beschrijven hoe iedereen zich gaat gedragen. Het beschrijft een manier waarop iedereen zich niet zou moeten gedragen, namelijk gewelddadig. Het definieert dus helemaal niet hoe iets moet worden uitgevoerd of aangepakt.

voluntarisme

Masterplan

Maar het probleem is dat mensen gewend zijn om een masterplan te horen, vaak van een “overheid” of heersende klasse. Dus als je geen heersende klasse, maar voluntarisme hebt, hoe wordt dit dan aangepakt? Hoe wordt bescherming geregeld? Hoe gaan we voor de armen zorgen? Wie onderhoudt de wegen, bouwt scholen en ziekenhuizen? Omdat ze zo gewend zijn dat iemand, vooral politici, zegt: “Maak je geen zorgen, ik heb een masterplan. Ik ga de maatschappij zo inrichten. Ik heb dit programma of deze wet opgesteld en zal iedereen dwingen dit op te volgen.

Voluntarisme is gewoon een heel eenvoudige verklaring van een negatief punt: we gaan geen dwang op elkaar uitoefenen. Maar dat laat een heleboel mogelijkheden open over hoe men problemen kunt aanpakken. Het pretendeert niet een specifieke positieve oplossing voor iets te hebben. Het zegt alleen dat we niet gewelddadig tegen elkaar moeten zijn en dat geweld alleen gerechtvaardigd is als zelfverdediging. Mensen die echt voluntarist zijn, zullen dus ook nooit beweren dat het voluntarisme alle maatschappelijke problemen zal oplossen (dat lukt de politiek ook niet, dus wat dat betreft, maakt het ook niet uit).

Meer over voluntarisme lees je hier.

Een hele rits vormen van anarcho – iets- isme

Er zijn nogal wat vormen van anarchisme te vinden in de wereld. Ik zal je er hier een aantal noemen die het woord anarcho in combinatie met een voor- of achtervoegsel gebruiken, om een bepaalde vorm van anarchisme (zogenaamd) aan te duiden.

  1. Anarcho-kapitalisme: Dit is een vorm van anarchisme die pleit voor het afschaffen van de overheid ten gunste van volledig privébezit en vrije markten.
  2. Anarcho-communisme: Een vorm van anarchisme die streeft naar een samenleving gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom en beheer van middelen, zonder privébezit.
  3. Anarcho-syndicalisme: Dit is een vorm van anarchisme die de nadruk legt op arbeidersorganisatie en de rol van vakbonden om de samenleving te hervormen.
  4. Anarcho-primitivisme: Deze stroming pleit voor een terugkeer naar een meer primitieve samenleving, met minder technologische vooruitgang en een eenvoudiger levensstijl.
  5. Anarcho-feminisme: Anarcho-feministen richten zich op het afschaffen van zowel overheidsautoriteit als patriarchale structuren om gendergelijkheid te bevorderen.
  6. Anarcho-queer: Anarcho-queer-theorie richt zich op de intersectionaliteit van queer-identiteiten en anarchisme, met een nadruk op het omverwerpen van zowel gender- als staatshierarchieën.
  7. Anarcho-christen: Deze stroming combineert principes van het anarchisme met christelijke ethiek, met de nadruk op vrijwillige samenwerking, naastenliefde en afwijzing van autoritaire structuren.
  8. Black anarchism: Deze stroming legt de nadruk op de relatie tussen anarchisme en de strijd tegen racisme, waarbij het streven naar een staatloze samenleving wordt gecombineerd met de strijd tegen systemisch racisme.
  9. Minarchisme: Streeft naar een minimale staat, waarbij de overheid tot een absoluut minimum wordt beperkt om individuele vrijheden te beschermen.

Er zijn er nog veel meer te vinden, maar die zijn nog veel belachelijker dan sommige in dit beknopte lijstje, ik ga die dus ook niet behandelen, Google ze maar ;). Wat dit lijstje van 8 betreft kan ik je zeggen dat alleen de allereerste -anarcho-kapitalisme- anarchie betekent. Alle anderen zijn of systemen waarbij een gecentraliseerd orgaan de dienst uitmaakt (omdat men er anders niet vrijwillig aan mee zal doen), of compleet uit de duim gezogen waarbij het achtervoegsel simpelweg niets met anarchie te maken heeft. Jezelf een zwarte anarchist noemen is zoiets als jezelf een roodharige basketbalspeler noemen. De 2 gegevens hebben niets met elkaar te maken en betekenen ook niets. Je bent een anarchist met donkere huidskleur, een basketballer met rood haar, dat gegeven maakt je niets anders dan een blanke anarchist of een blonde basketballer. In het eerste geval geloof je niet in heersers en in het tweede speel je basketbal, meer niet. Een anarcho-christen is gewoon een anarchist die christelijk is, maar er is totaal geen relatie tussen de 2 gegevens en het voegt niets toe. Tenzij je een samenleving zonder heersers wilt creëren, waarbij iedereen verplicht christelijk wordt. In dat geval kun je het woord anarcho schrappen, want dat is dwang en je zult er dus een overheid voor nodig moeten hebben om te bewerkstelligen.

voluntarisme

Al deze versies van anarchie, wat dus duidelijk niets met anarchie te maken heeft, zijn er niet bij toeval. Het simpele idee van anarchie wordt al jaren afgeschilderd als negatief. Ofwel staat het voor wetteloosheid en chaos, ofwel voor idiote groeperingen, zoals hierboven beschreven. Zolang je maar in politieke partijen geloven, want alleen dan kan de samenleving orderlijk functioneren. Kijk eens naar de wereld om je heen, vind je het orderlijk zo?

Anarcho-communisme

Als mensen het hebben over anarcho-communisme, is mijn eerste vraag: hoop je gewoon dat mensen zich op een gemeenschappelijke manier zullen organiseren of dat ze op een communistische manier zullen handelen en eigendommen op die manier zullen behandelen? Of heb je een plan om mensen te dwingen dat te doen? Want als je van plan bent mensen daartoe te dwingen, kun je het anarchistische gedeelte weglaten. Want welke vorm van gecentraliseerde, autoritaire organisatie je ook wilt gebruiken, om hen te dwingen dat te doen, is niets meer dan een overheid.

Anarcho-kapitalisme is gewoon voluntarisme

Mensen die zichzelf anarcho-kapitalist noemen zijn eigenlijk gewoon voluntaristen. Het woord kapitalist betekent niets meer dan een vrije markt, dus zonder regulering of bemoeienis van een overheid. Maar het woord anarcho staat al voor zonder heerser, dus er is al geen bemoeienis van overheid en de markt is dus al vrij. Het is dus eigenlijk een soort pleonasme.

Voluntarisme of heersers

Dus al deze verzonnen anarcho versies zijn of ongerelateerde samenvoegingen van de 2 woorden. Of bevatten een gecentraliseerde, autoritaire, collectivistisch masterplan, waardoor het niet onder anarchisme valt. “Dit is hoe we het gaan doen!”. Maar zodra je mensen vrijlaat, heb je daar niets meer over te zeggen. En voor veel mensen is het ongemakkelijk en zelfs beangstigend om de illusie op te geven dat ze controle hebben over andere mensen. En om een voluntarist te zijn, geef je juist die illusie van controle op, omdat je moet accepteren wat zijzelf kiezen te doen. Hoe ze ervoor kiezen hun geld uit te geven, hoe ze ervoor kiezen met elkaar om te gaan, enzovoort. Hoe ze ervoor kiezen om met problemen om te gaan, is niet langer mijn keuze. Het enige ‘vereiste’ van voluntarisme is dat mensen geen gewelddadige agressie plegen. Als iemand dat wel doet, hebben andere mensen het recht zichzelf te verdedigen. Maar dat is alles wat de verklaring is, dat is alles wat het betekent. Er is geen masterplan. In mijn ogen is dus het voluntarisme de enige filosofie die anarchistisch genoemd zou mogen worden. ik laat natuurlijk iedereen vrij om zichzelf anarcho-christenen, anarcho-queer of wat dan ook te noemen. ik ben immers voor vrijheid dus zal zoiets nooit verbieden. Voor mij persoonlijk betekent het echter niets, je bent een anarchist die christelijk is, prima. Zolang je maar anarchist in je acties bent.

Voluntarisme en agorisme

Tot slot wil ik nog toelichten dat voluntarisme en agorisme geen tegenstellingen zijn en elkaar dus niet uitsluiten. Sterker nog, een agorist is ook een voluntarist. Een voluntarist is niet per see een agorist. Agoristen hangen dezelfde principes aan als voluntaristen, het enige verschil is dat zij niet langer alleen maar wensen te praten over vrijheid. Zij willen actie ondernemen om direct vrijheid te verkrijgen in hun persoonlijke leven. En met die acties zoveel mogelijk de overheid buitenspel te zetten, totdat deze geen bestaansrecht meer heeft.

Larken Rose

Ik heb dit artikel vooral gebaseerd op een video van larken Rose, die wat mij betreft de beste spreke is, als het aankomt op uitleggen en promoten van voluntarisme.

Laat gerust een reactie achter en mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan even contact met me op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *